Telefon
073-387 32 08

Om oss

Vi är ett mindre företag med ett antal målare att tillgå, både anställda och inhyrda. Vi har över 40 år i måleriyrket. Vi utför Nyproduktion samt renoveringar både ut- och invändigt.

Vi har stor erfarenhet av kulturminnesmärkta byggnader, då vi varit delaktiga vid målningsarbeten i ett 20 tal kyrkor samt ett antal slott.

Vi har både ställningar och sprutor för olika ändamål såsom spackling, målning med brandskyddsfärger och i stort sätt alla typer av färger på marknaden.

Mer om våra tjänster

Ta reda på mer om vad vi kan göra för dig. Vi utför många olika måleritjänster.

Tjänster